2855-logo-im.jpg
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid bedoeld om duidelijk te maken hoe de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op een kinderopvanglocatie wordt gewaarborgd. Het omschrijft o.a. hoe te zorgen voor een hygiënische omgeving, hoe grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, hoe sluit je grote risico's uit en leer je de kinderen omgaan met kleine risico's. 

Beleid veiligheid & Gezondheid Kinderdagverblijf Inie-mini

Met behulp van het beleidsplan veiligheid & gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op de locatie st. Jozelfschool werken. Dit beleidsplan is geldig vanaf 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s het Kinderdagverblijf kritisch bekeken. Centraal staat hierin welke manier van werken leidt tot een zo gezond mogelijke werk-, speel-, en leefomgeving.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als we betrokken zijn en het beleid uitdragen. Daarom zal er steeds opnieuw gekeken worden naar het beleidsplan Veiligheid en gezondheid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.  

In het beleidsplan worden de volgende punten verder uitgelicht:

  • missie en visie
  • grote risico's
  • omgaan met kleine risico's
  • thema's uitgelicht (waaronder: grensoverschrijdend gedrag, vier-ogen-principe, achterwachtregeling)
  • EHBO regeling
  • beleidscyclus
  • communicatie en afstemming intern en extern
  • ondersteuning en melding van klachten

Ons volledig beleidsplan veiligheid & gezondheid ligt ter inzage op onze locatie.