2855-logo-im.jpg
De organisatie

De organisatie

Kinderdagverblijf Inie-mini is een kleinschalig kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen. Het kinderdagverblijf wordt gerund door Chrystel van de Loo-Hendrix en is een onderdeel om Kindcentrum Altweerterheide te voorzien in zijn totaalaanbod kinderopvang van 0-12 jaar. Bij ons kinderdagverblijf kunnen uw kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving ontwikkelen totdat ze naar de basisschool gaan.

De kracht van ons kinderdagverblijf ligt in de kleinschaligheid, waardoor de kinderen de individuele aandacht krijgen die bijdraagt in de ontwikkeling van het kind. Dit alles gebeurt onder de franchiseformule van Opvang Nieuwe Stijl (ONS) die ondernemers in de kinderopvang ondersteunt bij de opstart en de exploitatie.

Locatie

Onze kinderopvang is gelegen in het gebouw van basisschool st. Jozef, aan de Herenvennenweg in de dorpskern van Altweerterheide en is te bereiken via de ingang gelegen aan het kerkplein waar u tevens uw auto kunt parkeren.

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van Kinderdagverblijf Inie-mini, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht