2855-logo-im.jpg
KDV in de st. Jozefschool

KDV in de st. Jozefschool

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over KDV in de st. Jozefschool

Herenvennenweg 2

6006 SW Altweerderheide

Telefoon: 06-15537679

Aantal plaatsen: 8

Openingstijden

Maandag: 7.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag: 7.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag: 7.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag: 7.30 uur tot 18.00 uur
Vrijdag: 7.30 uur tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

Verlengde opvang: Mocht u buiten de reguliere opvangtijden zoals hierboven aangegeven opvang nodig hebben dan kan dit in overleg.

Kinderopvang Kinderdagverblijf Inie-mini is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

Tarieven per uur:   

48 weken opvang:        € 10,25
schooltijdenopvang:    € 10,75
Flexibele opvang:         € 11,75

 Bovenstaande bedragen zijn:

- inclusief luiers, lunch, fruit, tussendoortjes en drinken.
- exclusief belastingteruggave

 In het tarievenoverzicht  vindt u de prijs per maand exclusief teruggave kinderopvangtoeslag. 

Tarievenoverzicht Kinderdagverblijf Inie-mini

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Weert  doet zij dit ook bij Kinderdagverblijf Inie-mini voor KDV in de st. Jozefschool om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport